Chiến - Hắc Long


  Chiến báo vượt tháp TL Ngụy Tầng 1 -> Tầng 100

  Share
  avatar
  Ngọc Hoàng
  Quân Đoàn Trưởng
  Quân Đoàn Trưởng

  Tổng số bài gửi : 18
  Join date : 01/06/2012

  Chiến báo vượt tháp TL Ngụy Tầng 1 -> Tầng 100

  Bài gửi  Ngọc Hoàng on Sat Jun 02, 2012 3:53 am

  Tầng 1 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng1.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng2 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng2.jpg
  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng 3
  https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng3.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng 4 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng4.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng 5 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng5.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118


  Tầng 6 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng6.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng 7 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng7.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng 8 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng8.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng 9 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng9.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng 10 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng10.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng 11 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng11.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng12 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tang12.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 8931
  3 Dương Tu 8668
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 8036  Tầng 13 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng13.jpg

  1. Tào Thực 8772
  2. Tào Tháo 9909
  3 Dương Tu 8990
  4 Lưu Biểu 8684
  5 Tào Nhân 9118  Tầng 14: https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng14.jpg

  1. Phàn thị 10018
  2. Tào Nhân : 12090
  3. Tào Tháo : 11850
  4. Lưu biểu : 10028
  5. Vương dị 11050  Tầng 15: https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng15.jpg

  1 Phàn thị 10018
  2 . Tào Nhân : 12090
  3 . Vương dị 11050.
  4 . Lưu biểu : 10028
  5 Tào Tháo : 11850  Tầng 16 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng16.jpg

  1 Tào Tháo : 11850
  2 Phàn thị 10018
  3. Tào Nhân : 12090
  4 . Vương dị 11050.
  5 . Lưu biểu : 10028  Tầng 17 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng17.jpg

  1Phàn thị 10018
  2. Tào Nhân : 12090
  3. Vương dị 11050.
  4. Lưu biểu : 10028
  5 Tào Tháo : 11850


  Tầng 18 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng18.jpg

  1 Phàn thị 10018
  2. Tào Nhân : 12090
  3 Tào Tháo : 11850
  4 . Lưu biểu : 10028
  5. Vương dị 11050.  Tầng 19: https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/...20so/Tng19.jpg

  1 Tào Tháo : 11850
  2. Tào Nhân : 12090
  3. Vương dị 11050.
  4 . Lưu biểu : 10028
  5 Phàn thị 10018  Tầng 20 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng20.jpg

  1 Phàn thị 10018
  2 Tào Tháo : 11850
  3 . Vương dị 11050.
  4 Lưu biểu : 10028.
  5 Tào Nhân : 12090  Tầng 21 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng21.jpg

  1. Phàn thị 16918
  2 Tào Nhân17685
  3 Tào Tháo 17230
  4 Lưu Biểu 16823
  5 Vương Dị 16144  tầng 22 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng22.jpg

  1 Lưu Biểu 10288
  2 Phàn thị 8989
  3 Tào Nhân 12399
  4 Dương Tu 10823
  5 Tào Tháo 10934  tầng 23 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng23.jpg

  1.Phàn thị 10321
  2.Tào Tháo : 10320
  3. Vương dị 11430
  4. Lưu biểu : 10134
  5. Tào Nhân : 14363  Tầng 24 ( CB TRUNG QUỐC) https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng24.jpg

  1 Lưu biểu 8118
  2 Tào Nhân 11032
  3 Dương Tu 10644
  4 Tào Thực 8727
  5 Tào tháo 10089  Tầng 25 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng25.jpg

  1. Phàn thị 7769
  2. Tào Nhân 16790
  3 Tào Tháo 14975
  4 Lưu Biểu 8242
  5 Vương Dị 12011


  Tầng 26 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng26.jpg

  1 Lưu biểu 9889
  2 Tào tháo 10393
  3 Dương Tu 7731
  4 Phàn Thị 7769
  5 Tào Nhân 13236  Tầng 27 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng27.jpg

  1. Phàn thị 16918
  2 Tào Nhân17685
  3 Tào Tháo 17230
  4 Lưu Biểu 16823
  5 Vương Dị 16144  Tầng 28 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/tng28.jpg

  1. Phàn thị 16918
  2 Tào Nhân17685
  3 Tào Tháo 17230
  4 Lưu Biểu 16823
  5 Vương Dị 16144


  Tầng 29 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng29.jpg

  1. Tào Tháo 12259
  2. Lưu Biểu 5081
  3. Phàn Thị 6705
  4. Dương Tu 8453
  5. Tào Nhân 13126  Tầng 30 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng30.jpg

  1 Tào Tháo 14626
  2 Tào Thực 12458
  3 Lưu Biểu 11839
  4 Vương Dị 14233
  5 Tào Nhân 15261  Tầng 31 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng31.jpg

  1 Lưu biểu 11839
  2 Tào Thực 12458
  3 Vương Dị 14233
  4 Tào Tháo 14626
  5 Tào Nhân 15261


  Tầng 32 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng32.jpg

  Lưu biểu 11773
  2 Tào Thực 12691
  3 Tào Nhân 15165
  4 Vương Dị 14134
  5Tào Tháo 14686


  Tầng 33 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng33.jpg

  1 Lưu Biểu 11773
  2 Vương Dị 14344
  3 Tào Tháo 14686
  4 Tào Thực 12691
  5 Tào Nhân 15165


  Tầng 34 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng34.jpg

  1 Lưu Biểu 11646
  2 Phàn thị 8759
  3 Tào Nhân 15165
  4 Vương dị 14344
  5 Tào Tháo 14686


  Tầng 35 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng35.jpg

  1 Lưu Biểu 11702
  2 Vương di 14232
  3 Tào Tháo 14704
  4 Phàn Thị 8815
  5 Tào Nhân 15277


  Tầng 36 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng36.jpg

  1 Phàn thị 8871
  2 Tào Táo 15178
  3 Vương Dị 13758
  4 Lưu biểu 11766
  5 Tào Nhân 15295


  Tầng 37 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng37.jpg

  1 Phàn thị 8871
  2 Tào Táo 15178
  3 Tào Nhân 15295
  4 Lưu biểu 11766
  5 Vương Dị 13758


  Tầng 38 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng38.jpg

  1 Tào tháo 15146
  2 Phàn thị 9487
  3 Lưu Biểu 11854
  4 Tào Nhân 15228
  5 Vương Dị 13785


  Tầng 39 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng39.jpg

  1 Phàn thị 9487
  2 Tào tháo 15146
  3 Tào Nhân 15228
  4 Lưu Biểu 11854
  5 Vương Dị 13785


  Tầng40 https://2img.net/h/i1270.photobucket.com/albums/jj608/ngoalong2/1-110%20da%20danh%20so/Tng40.jpg

  1 Tào Tháo 12058
  2 Vương Dị 11224
  3 Lưu Biểu 10999
  4 Tào Nhân 12177
  5 Phàn thị 10913
  avatar
  VHKael
  Bố Đời Đại Tướng Quân
  Bố Đời Đại Tướng Quân

  Tổng số bài gửi : 11
  Join date : 02/06/2012
  Đến từ : Da Nang- Ngu Hanh Son

  TTL

  Bài gửi  VHKael on Sat Jun 02, 2012 5:26 am

  anh Hoang co CB TTL cho xe ko, cho em xin 1 cai, pig
  avatar
  VeChai
  Bố Đời Đại Tướng Quân
  Bố Đời Đại Tướng Quân

  Tổng số bài gửi : 7
  Join date : 02/06/2012

  Re: Chiến báo vượt tháp TL Ngụy Tầng 1 -> Tầng 100

  Bài gửi  VeChai on Sat Jun 02, 2012 7:51 am

  VHKael đã viết:anh Hoang co CB TTL cho xe ko, cho em xin 1 cai, pig

  mình khuyên Kael nên dùng đội hình TN, VT và 2 trống để đi tháp từ tầng 1 - 15, như vậy sẽ dễ hơn xe nhìu. Vì xe yêu câù cả vk và giáp. Leo tháp lâu hơn và tốn kém hơn nhìu. (góp ý xíu ^^ ) cat
  avatar
  VHKael
  Bố Đời Đại Tướng Quân
  Bố Đời Đại Tướng Quân

  Tổng số bài gửi : 11
  Join date : 02/06/2012
  Đến từ : Da Nang- Ngu Hanh Son

  Re: Chiến báo vượt tháp TL Ngụy Tầng 1 -> Tầng 100

  Bài gửi  VHKael on Sun Jun 03, 2012 12:56 am

  VeChai đã viết:
  VHKael đã viết:anh Hoang co CB TTL cho xe ko, cho em xin 1 cai, pig

  mình khuyên Kael nên dùng đội hình TN, VT và 2 trống để đi tháp từ tầng 1 - 15, như vậy sẽ dễ hơn xe nhìu. Vì xe yêu câù cả vk và giáp. Leo tháp lâu hơn và tốn kém hơn nhìu. (góp ý xíu ^^ ) cat


  neu ma choi TN +VT thi da choi tu dau,choi xe la phai mau', choi lan dau thay cung hay hay, hay hon TN + VT nhieu vi thang la thang chu ko co hen xui pig

  noi chung la bay h toi tang 11 roi, rang kiem 3 cai giap tim nua la vuot toi 30 vo tu, 31 den 40 chac xai ho khyeu clown
  avatar
  Ngọc Hoàng
  Quân Đoàn Trưởng
  Quân Đoàn Trưởng

  Tổng số bài gửi : 18
  Join date : 01/06/2012

  Re: Chiến báo vượt tháp TL Ngụy Tầng 1 -> Tầng 100

  Bài gửi  Ngọc Hoàng on Sun Jun 03, 2012 11:48 am

  VHKael đã viết:
  VeChai đã viết:
  VHKael đã viết:anh Hoang co CB TTL cho xe ko, cho em xin 1 cai, pig

  mình khuyên Kael nên dùng đội hình TN, VT và 2 trống để đi tháp từ tầng 1 - 15, như vậy sẽ dễ hơn xe nhìu. Vì xe yêu câù cả vk và giáp. Leo tháp lâu hơn và tốn kém hơn nhìu. (góp ý xíu ^^ ) cat


  neu ma choi TN +VT thi da choi tu dau,choi xe la phai mau', choi lan dau thay cung hay hay, hay hon TN + VT nhieu vi thang la thang chu ko co hen xui pig

  noi chung la bay h toi tang 11 roi, rang kiem 3 cai giap tim nua la vuot toi 30 vo tu, 31 den 40 chac xai ho khyeu clown

  Lên tướng 4 chơi siêu xe sướng phải biết lol!
  avatar
  VeChai
  Bố Đời Đại Tướng Quân
  Bố Đời Đại Tướng Quân

  Tổng số bài gửi : 7
  Join date : 02/06/2012

  ...Help !!!

  Bài gửi  VeChai on Sun Jun 03, 2012 11:53 am

  ...h nếu e ko dùng trị liệu thì từ tầng 10 - 15 qua bằng trận như thế nào ? Ae nào giúp e 1 tay với alien
  avatar
  Ngọc Hoàng
  Quân Đoàn Trưởng
  Quân Đoàn Trưởng

  Tổng số bài gửi : 18
  Join date : 01/06/2012

  Re: Chiến báo vượt tháp TL Ngụy Tầng 1 -> Tầng 100

  Bài gửi  Ngọc Hoàng on Sun Jun 03, 2012 11:55 am

  VeChai đã viết:...h nếu e ko dùng trị liệu thì từ tầng 10 - 15 qua bằng trận như thế nào ? Ae nào giúp e 1 tay với alien

  Tùy từng tầng mà xếp Phương Trận hoặc Loạn Kiếm Trận

  Cứ viên thuật thôi em cheers

  Kiều Nhi
  Bố Đời Đại Tướng Quân
  Bố Đời Đại Tướng Quân

  Tổng số bài gửi : 1
  Join date : 04/07/2012

  Re: Chiến báo vượt tháp TL Ngụy Tầng 1 -> Tầng 100

  Bài gửi  Kiều Nhi on Wed Jul 04, 2012 1:29 am

  mọi người cho hỏi từ tầng 51 trở đi thì cần đeo những quân ấn nào cho từng tầng vs,

  Sponsored content

  Re: Chiến báo vượt tháp TL Ngụy Tầng 1 -> Tầng 100

  Bài gửi  Sponsored content


   Hôm nay: Thu Jan 17, 2019 10:37 am